Om fonden

Nedenfor findes en kort introduktion til fonden, lovgrundlaget, medlemmer af bestyrelsen mm

Fondens formål er at styrke mark- og havefrøbranchens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne dels ved at styrke produktionen af mark- og havefrø og dels ved at styrke forædlingen af græsmarksbælgplanter og græsser.