Frøafgiftsfonden

Velkommen til fondens hjemmeside hvor frøproducenter og -virksomheder, ansøgere og tilskudsmodtagere samt interesserede i øvrigt kan læse om fondens virke.